Vegdirektoratet har besluttet at tunnelforvalter skal søke Vegdirektoratet om godkjenning før byggestart i forbindelse med oppgradering av tunneler (TOG).

Det er en presisering av gjeldende krav i tunnelsikkerhetsforskriftene for riksveg og fylkesveg (TSF/TSFF) som gir Vegdirektoratet myndighet til å kreve søknad om godkjenning før byggestart også ved tunneloppgradering. Ved bygging av tunnel følger det av TSF/TSFF vedlegg II punkt 1 at tunnelforvalter skal søke Vegdirektoratet om godkjenning av prosjekteringen før byggestart. Det forutsettes at tiltaksplaner er godkjent av Vegdirektoratet for riksvegtunneler og av fylkeskommunen for fylkesvegtunneler, før innsending av søknad. Presiseringen innebærer at Vegdirektoratet stiller de samme krav til godkjenning av tunneler som skal oppgraderes, som for nye tunneler.

Oppsummert, ved innføring av de nye kravene, skal tunnelforvalter følge denne prosedyren før tunneloppgradering:

  • Søke Vegdirektoratet om godkjenning av tiltaksplan for riksvegtunneler
  • Søke fylkeskommunen om godkjenning av tiltaksplan for fylkesvegtunneler
  • Søke Vegdirektoratet om godkjenning før byggestart
  • Søke Vegdirektoratet om brukstillatelse før åpning

Overgangsordning ved tunneloppgradering

De nye kravene gjelder for tunneloppgraderingsprosjekter med kontraktutlysning fra 1. august 2021. For alle andre prosjekter hvor kontrakter er inngått før 1. august, gjelder tidligere praksis. Det innebærer at godkjent tiltaksplan fra Vegdirektoratet er det samme som godkjent søknad før byggestart. Tunneler som er ferdigstilt etter 1. juli 2019 skal søke om fornyet brukstillatelse. Det vil si at tunneler som er ferdigstilt innen 1. juli 2019 skal ikke sikkerhetsgodkjennes i Vegdirektoratet.

Hvis du har spørsmål om overgangen til nye krav, ta gjerne kontakt med Vegdirektoratet, Inspeksjon og sikkerhet, ved Kjetil Rød ().