Vegdirektoratet har klargjort hvilke vurderinger som er gjort i revidert vegnormal N500 med hensyn til krav til nødutganger.