Vegdirektoratet har tolket krav til vannforsyning i vegtunneler og sentrale begrep i tunnelsikkehetsforskriftene og annet regelverk.