Tunnelforvalter er ansvarlig for nødvendig dokumentasjon for å ivareta forvaltningsoppgaver i henhold til interne og eksterne krav.

Veiledning for søknader om byggestart og brukstillatelse av tunneler

Vegforvalter/byggherre er ansvarlig for at det utarbeides og lagres komplett og nødvendig dokumentasjon for å ivareta forvaltningsoppgaver i henhold til interne og eksterne krav i egen organisasjon.

Dette gjelder blant annet forvaltningsoppgaver knyttet til løpende drift og vedlikeholdsrutiner i henhold til gjeldende krav. Dette må derfor ikke forveksles med etterspurt dokumentasjon som Vegdirektoratet kontrollerer i forbindelse med sikkerhetsgodkjenninger, og som kun er et utvalg av dokumentasjonskrav i denne sammenheng.