Statens vegvesen arrangerte også denne høsten et todagers intensivkurs i vegteknologi i Trondheim.

Kurset var primært et tilbud til planleggere og byggherreansatte som har behov for en viss grunnkunnskap innen vegteknologi og som ikke kjenner faget særlig godt fra før.

Hovedtemaene

  • dimensjonering av veger
  • grunnforhold og teleproblematikk
  • drenering av veger
  • materialer til vegbygging
  • kvalitetskontroll
  • tilstandsregistrering
  • litt om dekkevedlikehold
  • litt om miljø