Det forskningsrettede arbeidet innen laboratoriedriften i Statens vegvesen omfatter betong, geoteknikk, asfalt og steinmaterialer.

Laboratoriene i Statens vegvesen har en viktig oppgaver med prøvetaking og kontroll av teknisk kvalitet for både bygging, drift og vedlikehold av veger.

Kvalitetssikring og systemer for kvalitetskontroll er en viktig del av arbeidet i laboratoriene. I tillegg utfører de forskningsrettede laboratorieundersøkelser innen asfalt og steinmaterialer samt geoteknikk og betong.

 

 

Gå vidare