Type vegutstyr:
Drift-/katastrofeopning
Produsent:
Snoline Spa
Leverandør:
Snoline Spa
CE-merking:
Fritatt fra CE-merking
Hovudkomponent material:
Skinneprofil
Styrkeklasse:
H2
Inntrengingsklasse:
VI6 ≤ 2,1 m
Skadeklasse:
A
Deformasjonsbreidde:
1,6 m
Sist oppdatert: