Statens vegvesen tilbyr et API for leasingselskaper, slik at de selv kan endre leasingtaker på egne kjøretøy digitalt.

Få tilgang til API for leasingselskaper Logg inn

Brukere av API-et kan integrere sine fagsystemer med Autosys kjøretøy, og sette eller fjerne leasingtaker digitalt for egne kjøretøy.

For å få tilgang til API-et må dere som brukere først godkjenne noen vilkår. Ved å godkjenne vilkårene samtykker dere til virksomhetens plikter og rettigheter for bruk av tjenesten. I vilkårene får dere også informasjon om formålet med tjenesten, tilgangsstyring og hva som skjer ved brudd på vilkår. Vilkårene godkjenner dere på Din side.

Den som skal godkjenne vilkårene for bruk av API-et må ha rettigheten "Godkjenne avtaler på vegne av organisasjoner" med rollen "skriv" i Altinn. Hvilket sett med avtalevilkår som er relevant for virksomheten avhenger av om virksomheten skal bruke API-et direkte eller som tredjepart på vegne av annen virksomhet. 

Brukere med rollen «Flåteeier»


Dere som har rollen «Flåteeier» godkjenner avtalevilkårene i «Avtale om leasingtaker-API» hvis dere skal bruke APIet på vegne av egen virksomhet.

Brukere som tilbyr kjøretøytjenester på vegne av annen virksomhet
Tjenesten kan også brukes av de som administrerer kjøretøytjenester på vegne av annen virksomhet, og som ikke selv eier kjøretøyet eller har rollen flåteeier. Dette forutsetter at virksomheten som har flåteeier-rolle delegerer rettighet i Altinn til den som ikke har det. Avtalevilkårene i «Avtale om leasingtaker-API - Tredjepart» må godkjennes av virksomheter som skal bruke APIet på vegne av annen virksomhet.

Når dere godkjenner vilkårene, får dere tilgang til API-et og mer detaljert informasjon om hvordan dere bruker det i informajonsportalen for Autosys.