Søk om godkjenning som kursarrangør, trafikkskole og for trafikkopplæring i offentlig skoleverk.

Oppkjøringer og koronasituasjonen

Les mer og se når det er mulig å bestille oppkjøring i våre bestillings- og smittevernrutiner for oppkjøringstimer (PDF) – oppdatert 13. september 2021.

Godkjenning som trafikkskole og kursarrangør

Fyll ut søknadsskjemaet og send inn til Statens vegvesen

Godkjenning for trafikkopplæring i offentlig skoleverk

Fyll ut søknadsskjemaet og send det inn sammen med eventuell dokumentasjon på undervisningspersonellets kompetanse til Statens vegvesen.

Utdanningskrav til lærere

Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. setter krav til lærernes utdanning. Se siden Utdanningskrav til lærere der du også kan laste ned søknadsskjema for godkjenning som trafikklærer og faglig leder.

Faglig leder for trafikkskole

Med virkning fra 1. juli 2009 har § 6-15 første ledd bokstav c en presisering av faglig leders plikter når det gjelder veiledning og kontroll; faglig leder skal veilede alle lærerne som faglig leder er ansvarlig for, i alle trinn og kurs som den enkelte lærer gir undervisning i.

Dette er ikke nye krav, kun en presisering av de kravene som allerede lå i bestemmelsen fra før.

Sist oppdatert:

Trafikk