Håndboka gir veiledning om øvelsene i kurset og oversikt over aktuelle øvingsområder som er godt egnet for å gjennomføre kurset.

For å lette nedlastingen og utskriften er håndboken oppdelt pr. fylke, men veiledningsdelen er med i alle filene.