Parkeringsforskriften stiller krav om lademuligheter på parkeringsplasser der allmennheten tilbys parkering på vilkår.

Statens vegvesen har tidligere fritatt visse parkeringsområder fra kravet om å etablere lademulighet frem til 1. januar 2020, se vedtak av 6. desember 2017 (PDF) og vedtak av 13. juli 2018 (PDF).

Ytterligere utsettelse og unntak

Vegdirektoratet har nå truffet vedtak om forlengelse av de overnevnte vedtakene, se vedtak av 06.11.2019 (PDF).

Forlengelsen av de tidligere vedtakene må sees i sammenheng med den fremtidige planen om revidering av forskriften samt utviklingen innenfor ladeområdet. Vedtakenes gyldighetstid er på denne bakgrunn satt til 1. januar 2023, men vil kunne frafalle ved eventuell forskriftsendring innen den tid.

Dersom man finner å falle innenfor disse vedtatte unntakene, er det ikke nødvendig å søke Statens vegvesen om dispensasjon. Parkeringstilsynet kan imidlertid føre tilsyn med at vilkårene er oppfylt.