Sykkelindekser er en type vegtrafikkindeks for sykkeltrafikk. De estimerer endringen i antall syklende i prosent fra et år til det neste.

Sykkelindeks beregnes for de byområdene som har et tilstrekkelig antall sykkelregistreringspunkter med god datakvalitet. Det gir et representativt utvalg for å kunne beregne trafikkutviklingen.

Elsparkesykler blir ikke registrert som sykler av vårt utstyr, og er altså ikke med i sykkelindeksene.