Ny innspillskonferanse 3. mai

— Interessenter inviteres til innspillskonferanse om framtidig ordning for veibruksavgift og bompenger 3. mai på Gardermoen.

Viktige innspill fra interessentene

— Aktører som er involvert i fastsetting og innkreving av veibruksavgift og bompenger, deltok på prosjektets første innspillskonferanse.