Kontaktpersoner for konseptvalgutredning for veibruksavgift og bompenger.

Morten Tveit, prosjektleder
E-post:

Anette Louise Strøm, interessentoppfølger
Telefon: +47 92 43 02 05
E-post:

Vilrid Frantzen, teamkoordinator Statens vegvesen
Telefon: +47 95 16 13 69
E-post:

Utredning om veibruksavgift og bompenger