Stoffer som inneholder klorider, vil akselerere korrosjonen hos jern og stål, og klorider vil dessuten også kunne virke nedbrytende på andre typer materialer.

Korrosjon eller oksidasjon av stål er en elektrodereaksjon som er avhengig av en reaktiv overflate av stål, oksygen og vann, eller fuktighet. Korrosjonsgraden øker avhengig av ledningsevnen til fuktigheten på ståloverflaten. Økt ledningsevne oppstår når ioniserbare salter oppløses i vann på stålet.

Korrosjonsgraden er avhengig av temperatur, og under ideelle forhold vil korrosjon opphøre i stor grad ved temperaturer under -2 °C, eller når luftfuktigheten er under 60 %.  Under kalde og tørre vintre er derfor korrosjonen på biler markant mindre enn milde og fuktige vintre.

Saltingen fører til at korrosjon på kjøretøyer starter tidligere enn uten salt og at korrosjonshastigheten blir større.

Korrosjon som følge av vegsalting er årsak til økte bilkostnader og verdiforringelse på bilene. Redusert korrosjon på kjøretøyer oppnås med god understellbehandling, hyppig vask av opphopet skitt og salt, parkering på godt ventilerte plasser og rask utbedring av eventuelle lakkskader.