En arbeider falt 8,5 meter da han gikk på en overgangsplatting mellom to moduler i et reisverk. To av lemmene løsnet da arbeideren gikk over.

Ulykken skjedde under riving av en bruforskaling. Fordi det var ulik avstand mellom modulene i reisverket, fungerte ikke låssystemet for overgangsplattingene slik det var tiltenkt.

Arbeideren som gikk på lemmene som sviktet, falt ned 8,5 meter mellom to moduler. Arbeideren ble ikke alvorlig skadet, men under andre omstendigheter ville dette vært en dødsulykke. Vi kjenner til at siden 2004 har to personer mistet livet og det har vært tre lignende hendelser som kunne endt med dødsulykke.

Hvordan kunne ulykken skje?

 • Festene på den ene siden av overgangsplattingen var ikke festet skikkelig fordi det var ulik avstand mellom modulene.
 • Risiko for at plattingen kunne løsne og falle ned var ikke identifisert.
 • Overgangene var ikke planlagt eller bygget etter tegninger fra produsent av reisverk, og det var ingen plan for hvordan man skulle løse utfordringen med overganger mellom modulene i reisverket. Dette resulterte i ulike løsninger med varierende sikkerhet.
 • Noen av overgangsplattingene var festet med bindetråd, men dette var ikke gjort på plattingen som løsnet.

Læring/tiltak for entreprenør

 • Entreprenør har distribuert læringsark og alle prosjekter har fått beskjed om å gjennomgå trappetårn, stillas og reisverk for å sikre at overganger er sikre.
 • Bli tydeligere på å bestille overganger mellom moduler i reisverk fra leverandør, for å unngå dårlige lokale løsninger.
  Sørge for systematisk sjekk av alle overganger og lemmer.
 • Bindetråd eller plaststrips er ikke godkjent festemateriale i stillas og reisverk.

Læringen er like aktuell ved overganger mellom stillas, trappetårn og andre systemer for forskalingsreisverk.

Læring/tiltak for prosjekterende

 • Overganger mellom moduler i reisverk skal alltid planlegges og beregnes som en del av designet av det aktuelle reisverket. 

Læring/tiltak for leverandør/produsent

 • Produsent av reisverk deltok i granskningen og har blitt utfordret til å lage sikrere løsninger for overganger mellom moduler i reisverk.

Læring/tiltak for byggherre

 • Statens vegvesen vil distribuere oppdatert læringsark i egen organisasjon og oppfordre aktuelle prosjekt til å følge opp at adkomster/overganger er planlagt, prosjektert og bygget som planlagt.