Sjåfør falt 3,5 meter fra en lastebil med påmontert fastsandspreder. Han pådro seg brudd på hjerneskalle, kinnbein og håndledd. Fallet kunne gitt varig mén.

Han klatret opp på maskinen for å fjerne klumper i sanden. Kverning av masser før lasting kunne ha bidratt til færre klumper og dermed redusere behovet for å ta seg opp på sandsprederen. Fallet kunne vært forhindret dersom det var rekkverk på bilen.

Undersøkelser etter ulykken peker på at det ikke er gjort risikovurderinger for arbeid i høyden, og maskinens manualer ikke advarer om fare for fall.

Læring for entreprenør

  • Kverning av masser før lasting er et godt tiltak for å hindre klumper og redusere behovet for å ta seg opp på sprederen.
  • Fastsansspredere skal ha påmontert rekkverk. Det er brakt på det rene at maskinleverandører kan montere faste og fellbare rekkverk på etterspørsel for en relativt liten kostnad.

Læring for byggherre

  • Byggherren informerer sine driftsoperatører om slike farer og mulige tiltak.