Her finner du læringsark utarbeidet etter den tragiske dødsulykken som skjedde på riksvei 80 ved Fauske i februar 2021.

Læringsarket gjelder arbeid i skredfarlig område og er utarbeidet for å hindre at lignende hendelser skjer igjen. Læringsarket er utarbeidet i samarbeid med representanter for Mesta AS som var utførende entreprenør for arbeidet der dødsulykken skjedde.