En asfaltsjåfør snublet i en kum som var nedsenket etter asfaltlegging. Fallet påførte sjåføren en tredjegradsforbrenning i underarmen og legg, og han var nær ved å miste en lillefinger. Skadene førte til 15 fraværsdager.

Sjåføren var innleid av en underentreprenør og han hadde ikke opplæring i arbeidet, eller informasjon om planen for sikkerhet- helse og arbeidsmiljø (SHA-plan).

Han ville trolig unngått mye av skadene dersom førstehjelp hadde blitt utført. Arbeidsbukse, jakke og hansker, ville også kunne ha bidratt til å redusere brannskadene.

Læring og tiltak for entreprenør

  • Krav til heldekkende vernetøy og avkjølende gel
  • Bedre oppfølging og kontroll av underentreprenører og underleverandører
  • Førstehjelpsopplæring og øvelser er viktig

Læring og tiltak Byggherre

  • Vegvesenet må vurdere om det bør være et generelt krav til heldekkende vernetøy ved asfaltlegging
  •  Stikkprøvekontroll av førstehjelpsopplæring er viktig