Livreddende førstehjelp reddet mest sannsynlig livet til en strøsandsjåfør. Sjåføren gikk opp på en spreder, med omrører i drift, gled og falt ned i sandsprederen, og jakke og arm ble dratt inn i kverna.

Mannen var bevisstløst da hjelp kom tilstede. Sjåføren skulle fjerne sand som hadde satt seg fast i kassa. Han skadet nerver i underarmen, men var likevel heldig. Det kunne gått mye verre.

Ulykken skjedde etter at ordinært arbeid var avsluttet. Sandstrøeren skulle tømmes og rengjøres i forbindelse med salg. Situasjonen med klebende sand i kantene som trenger å løsnes har oppstått og oppstår like fullt også i arbeidssituasjonen under strøing.

Årsak

  • Når man vurderer hendelsen i ettertid, så er det grunn til å peke på at kverna ikke er utstyrt med nødstopp og redskap for å fjerne fast sand var ikke tilgjengelig for sjåføren.
  • Det skal være vanlig praksis å gå opp i sprederen når det skal rengjøres, og det er montert et trinn utenpå som innbyr til det.
  • De farene som er forbundet med å håndtere en spreder og kvern bør beskrives i en prosedyre, og alle som håndterer slike maskiner trenger mer opplæring.

Læring for entreprenør

  • Lage sikker-jobb-analyser for rengjøring
  • Sørge for ny samsvarserklæring ved modifisering av maskiner.
  • Varsle leverandør om behov for rist på sprederen og nødstopp.

Læring for byggherre

  • Vegvesenet informerer alle som har driftskontrakter om hendelsen.