Informasjon om relevante FOU-prosjekter

CEDR Interlink:
CEDR er et samarbeid mellom veimyndigheter i EU-land. Interlink er et forsknings- og utviklingsprosjekt i regi av CEDR, hvor målet er å lage en mal for objektbibliotek med linked data- og semantic web-teknologi. Statens veivesen bidrar økonomisk og med fagressurser i prosjektet.

BA-nettverkets prosjekt for UML-modellering:
BA-nettverket har fått støtte av KMD til å undersøke hvordan UML-modellering kan brukes til å standardisere informasjonen som benyttes i alle faser av samferdselsprosjekter. Til nå har UML-modellering blir brukt av Kartverket og andre forvaltningsmyndigheter til å strukturere informasjon. Informasjon strukturert i UML-modeller kan integreres i prosjekteringsprogramvaren på GML-format. Eksempel på UML-skjema utarbeidet i prosjektet. Statens vegvesen bidrar økonomisk og med fagressurser i prosjektet.

Veiutviklingstiltak 053 "Modellbaserte veiprosjekter":
Prosjektet består av følgende tiltak:
-          Utarbeide en ny retningslinje med veileder som erstatter V770 og R700
-          Oversette ny retningslinje og veileder til engelsk
-          Anskaffe opplæringsplattform og produsere opplæringsmateriell
-          Anskaffe programvare som mangler i porteføljen
-          Standardisere informasjon i modeller
-          Anskaffe programvare og etablere rutiner for arkivering og gjenbruk av modelldata

Mer informasjon følger når styringsdokument er godkjent. 

Modellbaserte veiprosjekter