Malfilene med veiledning er pakket som zip-filer nederst på siden.

Tittelfelt:
Kan også hentes fra "Tegneverktøymenyen" i Autocad.

Tittelfelt med editerbar tekst
Tittelfelt tegningshefte

Tittelfeltet inneholder fem lag: 
tit_tekst_editerbar: Editerbar tekst for alle felt bortsett fra revisjonsfelt og konstruksjonsfelt
tit_tekst_editerbar_konstruksjoner: Editerbar tekst for godkjenning av konstruksjoner
tit_tekst_editerbar_rev 1: Editerbar tekst for revisjoner linje 1
tit_tekst_editerbar_rev 2: Editerbar tekst for revisjoner linje 2
tit_tekst_lede_rammer: Rammer og ledetekst

Tekst er satt inn som «block». For å fylle inn/endre tekst må du først slå på det aktuelle laget teksten ligger på. Lagene «tit_tekst_editerbar» og tit_tekst_lede_rammer er slått på i dwg-filen, tekst for de øvrige feltene blir først synlig når du slår på lagene. Ledetekst skal ikke endres.

Du finner utfyllende veiledning i malfilen nederst på siden.

 

Forside tegningshefte:
Kan også hentes fra "Tegneverktøymenyen" i Autocad.

Forside med editerbar tekst
Forside tegningshefte

Tekst editeres ved å dobbeltklikke en tekst, for eksempel "Hovedprosjekt".
Rammen til høyre er en "viewport". Kart og tekst/symboler tilhørende kartet plasseres i modelspace. I paperspace dobbeltklikker du "viewporten" og zoomer inn riktig utsnitt.