Du kan bruke førerkort fra alle land i Norge i inntil tre måneder. Førerkortet må være gyldig, og du må oppfylle de norske alderskravene.

Dette gjelder uansett om du oppholder deg i Norge midlertidig eller har fast bopel. Du kan se alderskravene under informasjonen om hver enkelt førerkortklasse.

Hvis du har midlertidig oppholdstillatelse inntil seks måneder og en gyldig arbeidskontrakt, kan du i Norge kjøre med førerkort fra andre land under hele oppholdet. Du må ha med både oppholdstillatelsen og arbeidskontrakten din under kjøring.

Førerkort fra Storbritannia

Britiske førerkort gir rettigheter i Norge som om de var utstedt i et EØS-land. Dette vil si at du ikke trenger et internasjonalt førerkort når du kjører i Norge. Du kan bruke det britiske førerkortet ditt uansett om du er turist eller bor her.

Trenger du et internasjonalt førerkort?

For noen førerkort er det krav om at du må ha et internasjonalt førerkort. Et internasjonalt førerkort er en oversettelse av førerkortet ditt. Hvis du ikke vet om du trenger en autorisert oversettelse av førerkortet ditt, anbefaler vi at du får utstedt et internasjonalt førerkort før du kommer til Norge. Det internasjonale førerkortet skal følge Genève- eller Wienkonvensjonen, og du får det utstedt i landet som har utstedt førerkortet ditt.

Krav til førerkortet

Norge er bundet av to internasjonale avtaler om veitrafikk. Hver av avtalene har en modell for nasjonale førerkort og en modell for internasjonale førerkort.  

Hvis ett av punktene under stemmer, kan du kjøre med førerkortet ditt i Norge i inntil tre måneder – eller i seks måneder hvis du har oppholdstillatelse og arbeidskontrakt:

  • Det er utstedt av et land som er tilsluttet Genèvekonvensjonen om veitrafikk av 1949, og utstedt etter denne førerkortmodellen. 
  • Det er utstedt av et land som er tilsluttet Wienkonvensjonen om veitrafikk av 1968, og utstedt etter denne førerkortmodellen.
  • Det er utstedt av et land som er tilsluttet Genève- eller Wienkonvensjonen, men ikke utstedt etter en av disse førerkortmodellene. Du må da ha en autorisert oversettelse av førerkortet ditt, for eksempel et internasjonalt førerkort etter Genève- eller Wienkonvensjonen. Det kan også være en oversettelse i originalutgave fra førerkortmyndighetene i utstederlandet, fra en autorisert translatør i Norge, fra en oversetter knyttet til Tolketjenesten eller fra en underviser ved en offentlig godkjent institusjon.
  • Det er utstedt av et land som ikke er tilsluttet Genève- eller Wienkonvensjonen, men det følger modellen i en av konvensjonene, eller EØS-modellen, og teksten på førerkortet er på engelsk, fransk eller tysk. Hvis teksten er på et annet språk, må du i tillegg ha et internasjonalt førerkort etter Genève- eller Wienkonvensjonen.

Når må du ha et internasjonalt førerkort?

Du må for eksempel ha et internasjonalt førerkort i tillegg til det vanlige førerkortet ditt hvis

  • førerkortet ditt er uten bilde
  • informasjonen på førerkortet ditt ikke er skrevet med det latinske alfabetet, men kun står på for eksempel arabisk, kyrillisk eller japansk
  • klassene på førerkortet ditt ikke følger de internasjonale klassene etter Genève- eller Wienkonvensjonen