Når du har bestått oppkjøringen, kan du få førerkort. Du må gi trafikkskolen fullmakt til å bestille oppkjøringen for deg.

Gi trafikkskolen fullmaktLogg inn

Du får ikke gitt fullmakt til trafikkskolen før du er klar for å kjøre opp. Du kan se om du er klar, under Dine søknader på Din side.

Du kjører opp på en trafikkstasjon. Oppkjøringen varierer ut fra hvilken klasse du skal ta førerkort i.

Regler for smittevern ved oppkjøring

Vi oppdaterer denne informasjonen når det skjer endringer.

Alle oppkjøringer skal skje i tråd med lokale helsemyndigheter smittevernregler. Trafikkskolen og Statens vegvesen har rutiner som skal bidra til at oppkjøringstimene blir avviklet på en effektiv og trygg måte.

 • Du må betale oppkjøringen på forhånd på Din side. Du kan tidligst betale dagen før førerprøven.
 • Trafikkskolen må sørge for at bilen er rengjort mellom hver bruker.
 • Du møter sensor ved bilen uten å håndhilse.
 • Du kan ikke gjennomføre oppkjøring hvis du har feber eller luftveisplager. Da skal du heller ikke betale gebyr. Les mer om unntak for å betale gebyr i avsnittet «Betaling».
 • Har du allergisymptomer som kan forveksles med korona, må du kunne vise sensor dokumentasjon på allergien. Dokumentasjonen får du av legen din.

Aldersgrenser for oppkjøring

I tabellene finner du aldersgrensene for å kjøre opp i de ulike klassene og for å utvide førerkortet ditt med tunge kjøretøyklasser.

Aldersgrenser for oppkjøring

Alder Kjøretøy
16 år

Lett motorsykkel

Snøscooter (med begrenset effekt)

Traktor (med begrenset effekt)

18 år

Bil

Mellomtung motorsykkel

24 år Tung motorsykkel

Aldersgrenser for å utvide til tunge kjøretøy

Alder Kjøretøy
18 år

Lett lastebil (C1)

Lett lastebil med tilhenger (C1E)

Bil med tilhenger (BE)

21 år

Lastebil (C)

Lastebil med tilhenger (CE)

Minibuss (D1)

Minibuss med tilhenger (D1E)

24 år

Buss (D)

Buss med tilhenger (DE)

Minstealder for utstedelse av førerkort i klassene C, CE, D, DE, D1 og D1E kan være lavere for personer som har påbegynt eller fullført godkjent opplæring etter yrkessjåførforskriften (Lovdata).

Når du skal kjøre opp

Dette må være på plass før du kan kjøre opp:

 • Du må ha fullført all obligatorisk opplæring, og den må være registrert i våre systemer.
 • Politiet må ha godkjent vandelen din.
 • Du må ha levert en eventuell helseattest.
 • Du må ha bestått teoriprøven.

Hvor langt du har kommet i opplæringen, om vi har mottatt helseattesten din, og om vandelen din er godkjent, kan du sjekke under dine søknader på Din side.

Vær godt forberedt

Det viktigste du kan gjøre, er å stille godt forberedt slik at du består oppkjøringen på første forsøk. Hvis du stryker, blir det lengre ventetid for deg og andre som skal ta oppkjøring. 

Betaling

Når du bestiller time til oppkjøring vil du få en frist for når du senest kan avbestille timen. Når avbestillingsfristen har utløpt, vil du kunne betale for timen på Din side. Du kan betale med Visa, Mastercard eller BankAxess. Når du har betalt, vil det vises en kvittering, som du også vil finne igjen under Dine meldinger. Denne kvitteringen må du vise når du møter til oppkjøring. Det holder å vise den på Din side, du behøver ikke skrive den ut.

Husk at du må betale for timen hvis du avbestiller etter at avbestillingsfristen har utløpt.

Unntak for betaling til og med 31. januar 2022

Til og med 31. januar 2022 krever vi ikke gebyr hvis du ikke møter til prøve på grunn av symptomer på luftveisinfeksjon, sykdom eller karantene. Årsaken er at vi ikke ønsker at personer som har symptomer på luftveisinfeksjon, er syke eller i karantene, skal møte til teoriprøve eller oppkjøring.

Under oppkjøring

Når du møter til oppkjøring, må du vise gyldig legitimasjon.

Du må selv stille med kjøretøy til prøven. Bilen du kjører opp med, skal være godkjent av Statens vegvesen og må leies av en trafikkskole. 

Selve prøven varer 65–75 minutter, avhengig av hvilken klasse du kjører opp i, og er delt i tre deler:

 • klargjøring av kjøretøyet
 • sikkerhetskontroll (stikkprøve av tilfeldig valgte oppgaver, eksempelvis kontroll av bremser eller spylervæske)
 • selve kjøringen, som er den mest omfattende delen

Kjøringen foregår etter en rute som er bestemt på forhånd, og sensor vil gi deg beskjed underveis hvor du skal kjøre. Du må kjøre og løse oppgavene selvstendig, og prøven vil bli vurdert mest mulig som en helhet. Det er du selv som er fører, og har ansvaret for det som blir gjort under prøven. 

Etter oppkjøring

Du får vite om du bestod eller ikke, med en gang prøven er over, og du vil få en skriftlig begrunnelse for resultatet.

De fleste må bestille førerkort på trafikkstasjonen

Hvis det er første gang du skal ha førerkort, får du en SMS der det står om du kan bestille førerkortet på Din side, eller om du må bestille det på trafikkstasjonen.

Hvis det ikke er første gang du skal ha førerkort, må du bestille og betale for førerkortet på trafikkstasjonen. Du kan ikke bestille på nett.

Førerkortet blir sendt til deg i posten uansett hvordan du bestiller. Du kan også selv hente det ved trafikkstasjonen.

Husk at det er ulovlig å kjøre uten førerkort eller midlertidig førerbevis.

Midlertidig førerbevis

Du får et midlertidig førerbevis når du har bestått oppkjøringen. Dette er kun gyldig i Norge.

Stryker du på oppkjøringen

Du må vente i minst fire uker før du kan kjøre opp på nytt. Vurderingsskjemaet som sensor fyller ut, får du med deg eller får tilsendt. Det blir da sendt til din digitale postkasse, eventuelt til Altinn. Hvis du ikke har digital postkasse, blir det sendt med brevpost til din adresse. Skjemaet gir deg informasjon som du kan bruke når du forbereder deg på en ny prøve. Du må betale for en ny prøve.

Sist oppdatert: