Du må være 15 år for å øvelseskjøre med traktor, og traktoren må ikke kunne gå fortere enn 40 km/t.

Den som er med deg

  • må være fylt 25 år
  • må ha hatt førerkort i samme klassen som du øvelseskjører i, sammenhengende de siste 5 årene

Hvis den som er med deg, har klasse T med kode 143, gjelder førerretten bare for traktor med tilhenger som har tillatt totalvekt på maks 750 kg.

Traktoren

Traktoren må ikke være konstruert for å gå fortere en 40 km/t.
Når du har fått førerkort i klasse T, kan du øvelseskjøre med traktor som går høyst 50 km/t.

Toveis kommunikasjonsutstyr

Du kan kjøpe ulike varianter av toveis kommunikasjonsutstyr til bruk under øvelseskjøring. Dere kan også bruke mobiltelefon, men det forutsetter at dere har tilleggsutstyr som sikrer at dere ikke kommer i konflikt med forbudet mot bruk av håndholdte mobiltelefoner under kjøring.

Tilhengeren

Tilhengeren må ha en totalvekt som er lov å dra med den traktoren du kjører.