Her kan du blant annet se hvor lang tid du får på teoriprøven, hvor mange oppgaver du får, og hvor mange du må svare riktig på for å bestå.

På teoriprøven får du for hver oppgave flere alternativ å velge mellom. Bare ett av alternativene er riktig. Du finner mer informasjon om innholdet i teoriprøven i temalistene nederst på siden.

Hvilke språk kan du ta teoriprøven på?

Du kan ta alle teoriprøver på norsk bokmål. Noen klasser kan du ta på andre språk eller målformer:

  • klasse B: nynorsk, samisk, engelsk, arabisk (MSA), sorani og tyrkisk
  • klasse AM 146 og T: nynorsk
  • klasse A1, A2 og A: engelsk
  • klasse S: samisk

Tillatte hjelpemidler

Du kan benytte de hjelpemidlene som står ut for klassene. Er en klasse ikke nevnt her, kan du ikke benytte hjelpemidler til den.

  • klasse C1 og D1: kalkulator, kladdeark og penn eller blyant
  • klasse C, CE og D: veiliste merket «Teoriprøve», kalkulator, kladdeark for lastberegning og penn eller blyant
  • yrkessjåførkompetanse (alle): veiliste merket «Teoriprøve», kalkulator, kladdepark for YSK og penn eller blyant

Spesielt om teoriprøven for moped og snøscooter

I mopedklassene AM 146 og AM 147 og snøscooterklassen S er teoriprøven den avsluttende prøven. Du skal ikke kjøre opp. 

Før du tar teoriprøven, må dette være i orden:

  • Du må ha søkt om førerkort, og søknaden må være godkjent.
  • Du må ha gjennomført obligatorisk opplæring, og den må være registrert i systemene våre.

Du kan sjekke om søknaden er godkjent og opplæringen registrert under Dine søknader på Din side.

Tabellen under viser hvor lang tid du maksimalt har til å besvare oppgavene, hvor mange oppgaver du får, og hva grensen for å bestå er.

Teoriprøven for de ulike klassene

Klasse

Kjøretøy

Tid (min.)

Antall oppgaver

Antall riktige for å bestå

A1 Lett motorsykkel 90 40 34
A2 Mellomtung motorsykkel 90 40 34
A Motorsykkel 90 40 34
B Personbil/varebil 90 45 38
C1 Lett lastebil 75 30 25
C Lastebil 120 45 38
CE Lastebil med tilhenger 120 30 25
D Buss 120 45 38
D1 Minibuss 75 30 25
AM 146 Moped med to hjul 60 30 25
AM 147 Moped med tre eller fire hjul 60 30 25
U Utrykningskjøretøy 60 25 21
T Traktor 90 45 38
S Snøscooter 60 30 25

Teoriprøven for yrkessjåfører

Klasse

Kjøretøy

Tid (min.)

Antall oppgaver

Antall riktige for å bestå

YSKFP Persontransport 120 50 42
YSKUP Utvidelse fra  gods- til persontransport 60 25 21
YSKFG Godstransport 120 50 42
YSKUG Utvidelse fra person- til godstransport 60 25 21
  Drosje 60 35 30