Ved førstegangsgodkjenning av tunge kjøretøy i Norge må du først sende inn dokumentasjon og så få en teknisk kontroll av kjøretøyet ved en trafikkstasjon.

Send inn dokumentasjon Logg inn

Ordningen gjelder ved nytt oppbygd kjøretøy i Norge og importerte kjøretøy. Ønsker du å få kjøretøy godkjent, må du gjennom tre steg. 

Slik får du kjøretøyet godkjent 

 1. Send inn dokumentasjon
 2. Statens vegvesen behandler innsendt dokumentasjon
 3. Teknisk kjøretøykontroll ved en trafikkstasjon

Kjøretøy som omfattes av ordingen 

Disse kjøretøy omfattes av ordningen og må gjennom alle tre steg for å bli godkjent

 • M3 buss med tillatt totalvekt over 5000 kg
 • N2 lastebil med tillatt totalvekt på over 3500 kg, men ikke over 12 000 kg
 • N3 lastebil med tillatt totalvekt over 12 000 kg
 • O3 tilhenger til bil med tillatt totalvekt over 3500 kg, men ikke over 10 000 kg
 • O4 tilhenger til bil med tillatt totalvekt over 10 000 kg

Godkjenningsprosessen: 

1. Send inn dokumentasjon

Før du kan sende inn dokumentasjonen må kjøretøyet være fortollet inn til Norge.

For å sende inn dokumentasjonen logger du inn på Din side. Tjenesten kan brukes av både privatpersoner og bedrifter. For å kunne bruke tjenesten på vegne av bedrift må du ha rettigheter i Altinn. Inne i tjenesten fyller du ut skjemaet og laster opp dokumentene. Du (dokumentinnsender) vil ikke motta bekreftelse på innsendt dokumentasjon før saksbehandler har gjennomgått og behandlet dokumentasjonen. 

Følgende dokumentasjon skal sendes inn:

 • Kjøretøyets tollkort (ved importert kjøretøy).
 • Dokumentasjon for tekniske data for kjøretøyet, eks. målsatt skisse.
 • Dokumentasjon for tekniske krav (er kjøretøyet oppbygd av flere fabrikanter skal hver fabrikant dokumentere sitt byggetrinn).
 • Underlag for tekniske krav, i de tilfeller fabrikanten selv har utført de nødvendige tester og beregninger.
 • Bilder av kjøretøyet, skrått forfra og skrått bakfra.
 • Bilder av EF-typegodkjente komponenter, for eksempel tilhengerfeste.
 • Bilder av fabrikasjonsplaten (hver fabrikant skal ha påmontert sin egen fabrikasjonsplate).
 • Bilde av bremsebestykningsplaten (gjelder kun hengere).
 • Ved førstegangsgodkjenning av brukte kjøretøy fra et EU/EØS land, er det kun krav om innsending av vognkort.
 • Skal du søke om teknisk dispensasjon fra krav må dette begrunnes i søknaden, og sendes sammen med øvrig dokumentasjon.

All dokumentasjon skal henvise til det aktuelle understellsnummer, og det skal tydelig fremgå av dokumentene hvem som har dokumentert hva. Også dersom kjøretøyet er oppbygd i flere trinn av flere fabrikanter, skal dette dokumenteres. Det skal kun sendes inn dokumenter som gjelder det aktuelle byggemønster.

Dokumentene skal som hovedregel samles i to filer, en fil for teknisk dokumentasjon og en annen fil for bilder av kjøretøyet og komponenter. Filformat skal være PDF og filstørrelsen må ikke overgå 20 MB.

Det er ikke mulig å videre bygge på kjøretøyet etter at dokumentasjonen er sendt inn.

2. Behandling av innsendt dokumentasjon

Når all dokumentasjon er sendt inn, vil saksbehandler gjennomgå dokumentasjonen opp imot kravene. Er det behov for ytterligere informasjon, for eksempel ved feil eller mangler ved innsendingen, vil saksbehandler kontakte dokumentinnsender.

Saksbehandlingstiden vil være minst to virkedager, men kan ta noe lenger tid dersom saken eller kjøretøyets oppbygging er komplekst. Estimert ventetid før behandling av søknaden er inntil syv virkedager. Når dokumentasjonen er godkjent vil saksbehandler ta kontakt med deg (dokumentinnsender). 

Blir ikke dokumentasjonen godkjent av saksbehandler kan du klage på vedtaket. Det gjør du ved å sende en skriftlig klage per post til Statens vegvesen Region vest.

3. Teknisk kjøretøykontroll

Bestill time til kjøretøykontroll på Din side. Timebestillingen kan gjøres uavhengig av dokumentinnsendingen. Husk at dokumentasjonen må vær ferdig saksbehandlet før kjøretøyet kan fremstilles for teknisk kjøretøykontroll.

Ved oppmøte på kontrolltime må du ha med registreringskortet (blankett NA 0221)/tollkort. Er kjøretøyet bruktimportert må du også ha med vognkort. Om ikke eier møter til kontrollen må det fremvises en fullmakt fra eier. På kontrollen vil teknisk saksbehandler verifisere at kjøretøyets oppbygging er i henhold til den anbefalte godkjenningen av innsendt dokumentasjon.

Ved ikke godkjent kontroll må forholdene utbedres og kjøretøyet må fremstilles til ny teknisk kontroll. Husk å ha med nødvendig dokumentasjon på forholdene som er utbedret siden sist kontroll. Kjøretøyet kan ikke registreres før det er godkjent.

Du kan klage på vedtaket dersom teknisk kontroll ikke blir godkjent. Det gjør du ved å sende eller levere en skriftlig henvendelse til den trafikkstasjonen som utførte kontrollen.

Kjøretøy unntatt fra prosessen

 • EF-typegodkjente kjøretøy som er i original utførelse.
 • Ved godkjenning av tunge kjøretøy gruppe M2 buss med tillat totalvekt ikke over 5000 kg og O2 tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg, men ikke over 3500 kg, samt lette kjøretøy, skal du ikke sende inn dokumentasjonen i forkant. Du tar med dokumentasjonen når du møter til teknisk kjøretøykontroll på trafikkstasjonene.

NB! Spesialkjøretøy er fra og med 1. desember 2020 har ikke lenger unntak fra denne godkjenningsprosessen. For allerede bestilte kontrolltimer vil behandlingen skje etter tidligere unntak fra ordningen.

Sist oppdatert: