Kjøretøy som er omfattet av kjøre - og hviletid, skal ha montert fartsskriver og sjåføren skal bruke diagramskive eller sjåførkort.

Krav til fartsskriver

 • fartsskriveren skal være godkjent, aktivert og kalibrert
 • både digitale og analoge fartsskriveren skal kontrolleres annethvert år
 • Bare godkjente fartsskriververksteder kan utføre arbeid på fartsskriveren

Analog eller digital fartsskriver?

Kjøretøy som er registrert etter 9. desember 2006 skal ha digital fartsskriver. For kjøretøy som er registrert før den datoen kan sjåføren velge mellom analog eller digital fartsskriver.

Dersom en analog fartsskriver blir ødelagt må den erstattes med en digital.

Alle sjåfører er pålagt å betjene fartskriveren slik at tidsperiodene og andre nødvendige opplysninger blir registrert separat og tydelig.

Følgende tidsperioder må registreres i fartsskriveren separat og tydelig:

 • Kjøretid

 • Annet arbeid

 • Tilgjengelighetstid

 • Avbrudd i arbeidet, pauser eller hvile

I tillegg må du registrere hvilket land du starter og avslutter arbeidstiden din i, og legge inn opplysninger om annet arbeid du har utført før du starter kjøringen.

Bruk av brytere 

Alle sjåfører er pålagt å betjene fartskriveren slik at tidsperiodene og andre nødvendige opplysninger blir registrert separat og tydelig.

Kjøretid

 • Annet arbeid
 • Tilgjengelighetstid
 • Avbrudd i arbeidet, pauser eller hvile
 • I tillegg må du registrere hvilket land du starter og avslutter kjøringen din i, og legge inn opplysninger om annet arbeid du har utført før du starter kjøringen
 • Ved tosjåførsdrift må alltid sjåførkortet til den kjørende sjåføren stå i kortspalte nummer en i fartsskriveren, hvis ikke vil den registrere feil type aktivitet. Da vil du få problemer med å dokumentere at du har fulgt reglene

  Viktig å registrere riktig

 • Arbeidsgiveren din får vite hvor lenge du har jobbet, slik at det er mulig å overholde arbeidstidsregler og forpliktelser. Tilgjengelighetstid er ikke å anse som arbeidstid eller hvile.
 • Du skal selv kunne dokumentere overfor en kontrollør at du har fulgt reglene. I mange fartsskrivere vil bryteren automatisk registrere annet arbeid når du stanser. Du må selv stille den inn på hvile hvis du avslutter arbeidet der og da.
 • Hvor lenge du har arbeidet en dag er bestemmende for når du må avholde døgnhvilen din. Døgnhvilen skal være gjennomført innenfor den siste 24-timersperioden fra du startet opp med arbeid (enten det består av kjøring eller annet arbeid).

Krav til fartsskriver