Bli med som trainee på en unik og landsomfattende digitaliseringsreise på norske veier! Søknadsfristen er 8. desember 2022.

Høsten 2023 starter vi et nytt traineeprogram, som løper fram til høsten 2025. Søk nå!

Ledige stillinger

Er du framoverlent og analytisk, og blir du motivert når du får løse utfordrende oppgaver? Hvis du i tillegg trives med en bratt læringskurve på ulike læringsarenaer, er dette midt i blinken for deg.

To traineer som står ved en pc som de ser på mens de snakker.
Traineer som trives hos Statens vegvesen. Foto: Red Ant

Bærekraft, klima og digitale løsninger står sentralt i vårt traineeprogram. Som trainee får du en fantastisk mulighet til å arbeide med digitale brukerløsninger i samarbeid med de beste innen faget.

Vi ønsker deg som har mastergrad og eventuelt inntil to års erfaring i fag knyttet til områder som for eksempel analyse innen transport og samfunnsøkonomi, bærekraft og klima, byutvikling, drift og vedlikehold, veiteknologi, økonomi og administrasjonsanalyser, IT driftsutvikling, juss/rettsinformatikk, styring og lovverk (for eksempel EØS-regelverk, kontrakter og byvekstavtaler).

Traineebesøk på Gartnerløkka

Traineeprogrammet i Statens vegvesen besøkte E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen for å lære mer om «Pilot for fossilfri anleggsplass». Video: Statens vegvesen.

Om traineeprogrammet

Traineeprogrammet går over 22 måneder og skal gi deg et strategisk innblikk i samferdselssektoren. Du får eierskap til framtidens samferdselsløsninger og en helhetlig forståelse av Statens vegvesens samfunnsansvar, hovedoppgaver og brukerbehov. Du vil få muligheten til å bygge et unikt faglig nettverk i møte med interne og eksterne aktører, særlig innen digitalisering og bærekraft.

Gjennom programmet vil du få arbeide både alene og i læringsgrupper. Det blir individuell opplæring, jevnlige fellessamlinger og kunnskapsdeling på digitale arenaer gjennom hele programmet.

I tillegg til din leder vil du få en fagfadder som følger deg opp og støtter deg i hverdagen. Gjennom hele programmet har du en egen mentor i ledergruppen.

Som trainee hos oss blir du kastet ut på dypt vann i ulike roller i ulike fagmiljøer. Du er ansatt i en fast jobb hos oss. Etter 6 måneder i traineeprogrammet vil du sammen med andre traineer bruke noe av din tid til å løse en oppgave for vegdirektøren. Dere får støtte fra fagpersoner hos oss og våre eksterne samarbeidspartnere, slik at resultater dere presenterer bidrar til innovasjon og organisasjonsutvikling i Statens vegvesen.

Vi kan love deg en bratt læringskurve og en unik mulighet til å bygge en spennende karriere hos oss sammen dyktige kollegaer og de beste fagmiljøene innen samferdsel.

Søk vårt traineeprogram

Nå har du en unik mulighet til å bli med på en digitaliseringsreise på norske veier som trainee hos oss i Statens vegvesen. Husk søknadsfristen 8. desember 2022!
Sist oppdatert: