Vi starter opp nytt traineeprogram høsten 2022. Bli med som trainee på en unik og landsomfattende digitaliseringsreise på norske veier!

To traineer som står ved en pc som de ser på mens de snakker.
Traineer som trives hos Statens vegvesen. Foto: Red Ant

Er du fremoverlent og analytisk, og blir du motivert når du får løse utfordrende oppgaver? Hvis du i tillegg trives med en bratt læringskurve på ulike læringsarenaer, er dette midt i blinken for deg.

Digitale løsninger står sentralt i vårt traineeprogram, og som trainee får du en fantastisk mulighet til å arbeide med digitale brukerløsninger i samarbeid med de beste innen faget.

Vi ønsker deg som har mastergrad og eventuelt inntil to års erfaring i fag knyttet til områder som for eksempel; analyse innen transport og samfunnsøkonomi, byutvikling, veiteknologi og klima, økonomi og administrasjonsanalyser, IT driftsutvikling, jus/rettsinformatikk, vedlikehold, styring og lovverk (for eksempel EØS-regelverk, kontrakter og byvekstavtaler).

Om traineeprogrammet

Traineeprogrammet går over 20 måneder og skal gi deg et strategisk innblikk i samferdselssektoren. Du får eierskap til framtidens samferdselsløsninger og en helhetlig forståelse av Statens vegvesens samfunnsansvar, hovedoppgaver og brukerbehov. Du vil få muligheten til å bygge et unikt faglig nettverk i møte med interne og eksterne aktører, særlig innrettet mot digitalisering og bærekraft.

Gjennom programmet vil du få arbeide både alene og i læringsgrupper. Det blir individuell opplæring, jevnlige fellessamlinger og kunnskapsdeling på digitale arenaer gjennom hele programmet.

Du vil få en fagfadder som følger deg opp og støtter deg i hverdagen. I tillegg vil du gjennom hele programmet få en egen mentor i ledergruppen.

Som trainee hos oss blir du kastet ut på dypt vann i ulike roller i ulike fagmiljøer. Du får en bratt læringskurve og en unik mulighet til å bygge en spennende karriere sammen med dyktige kollegaer og de beste fagmiljøene innen samferdsel.

Sist oppdatert: