Besøksadresse:

Nordlysvegen 120
Tromsdalen

Postadresse:

Postboks 6164
9291 Tromsø

Dine behov

Vi tilbyr oppkøyring i alle klassar unntatt B. For oppkøyring i klasse B må du bestille time ved Tromsø trafikkstasjon.

 Du kan gi trafikkskulen fullmakt til å bestille oppkøyring eller bestille timen sjølv.

Vi utfører køyretøykontroll av lette og tunge køyretøy ved timebestilling.

© NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)