Tips oss om useriøse og kriminelle handlinger innenfor anlegg, drift og vedlikehold, transport og trafikant- og kjøretøyområdet.

Eksempler på useriøse og kriminelle handlinger kan være å drive ulovlige verksteder eller trafikkskoler, juks ved teoriprøver, brudd på kjøre- og hviletid og brudd begått av entreprenører og leverandører innenfor anlegg-, drift- og vedlikeholdskontrakter.

Du kan gi oss tips ved å

Husk at e-post i utgangspunktet er ukryptert. Hvis tipset ditt inneholder fødselsnummer, personopplysninger om mange personer, taushetsbelagt informasjon, sensitive personopplysninger eller lignende, anbefaler vi at du krypterer e-posten eller sender tipset gjennom varslingskanalen.

Behandling av tips

Du får bekreftelse på at vi har mottatt tipset. Alle tips blir vurdert med tanke på videre oppfølging. Hvis vi ikke kan følge opp tipset umiddelbart, blir informasjonen registret i våre systemer og kan bli fulgt opp på et senere tidspunkt.

Gjelder tipset andre myndigheters ansvarsområder, vurderer vi informasjonen, og videresender  den eventuelt til rett myndighet.

Anonymitet

Du kan selv velge om du vil sende inn tips anonymt eller under fullt navn. Ønsker du å varsle anonymt anbefaler vi at du bruker varslingskanalen.

Har du først oppgitt navnet ditt, kan vi ikke love deg anonymitet på et senere tidspunkt. Det er imidlertid bestemmelser om taushetsplikt som vil verne om identiteten din hvis det er behov for det.

Offentlighet og innsyn

Statens vegvesen behandler tips i samsvar med lover og regler for offentlig saksbehandling. Dette betyr blant annet at vi journal- og arkivfører tips i tråd med arkivlova.

Opplysninger i tipssaker er underlagt offentleglova. Det betyr at opplysninger er åpne for innsyn hvis ikke annet følger av lov eller forskrift med hjemmel i lov. Taushetsbelagte opplysninger er unntatt offentlighet. Tips, melding eller lignende informasjon om lovbrudd fra private vil ofte være unntatt offentlighet etter andre unntaksbestemmelser.

Varsler og tips