Vi har for tiden noen tekniske problemer med deling av data. Det kan derfor ta litt tid før du får svar.

Alle kan søke om innsyn i opplysninger fra Kjøretøyregisteret. Hvilke opplysninger du får utlevert, avhenger av hvem du er og hva loven tillater.

I Kjøretøyregisteret er all informasjon om et kjøretøy lagret. Alle kan søke om å få innsyn i disse opplysningene, etter reglene i offentleglova.

Hva du får utlevert, er regulert av personopplysningsloven og vil variere ut fra om du er privatperson, en bedrift eller en etat.

Vi kan for eksempel tilby uttrekk av alle førstegangsregistrerte kjøretøy av et gitt merke, eller kjøretøygruppe i en gitt periode. Det er også mulig å søke om uttrekk som inneholder eieropplysninger, f.eks. alle eiere av et gitt merke i et gitt område.

Personvern

Vi kan bare utlevere personopplysninger hvis det foreligger hjemmel i lov for den aktuelle bedrift eller privatperson. Eksempler på aktører som har hjemmel til å få slik tilgang, er parkeringsselskaper, kredittselskaper, bompengeselskap og kemneren.

Slik søker du

Send søknaden om utlevering av opplysninger fra kjøretøyregisteret til oss på e-post.

I søknaden må du oppgi

 • hvilke opplysninger du trenger
 • e-postadressen og mobiltelefonnummeret ditt

Hvis du gir oss informasjon om hva dere skal bruke opplysningene til, blir det enklere for oss å vurdere hvilken løsning som dekker deres behov.

Etter en vurdering av hvor stor jobben er, får du tilsendt pris og et saksnummer. Når vi har mottatt bekreftelse og en fakturaadresse, sender vi opplysningene til deg.

Vi krypterer alle filer og uttrekk som inneholder personopplysninger. 

Overføring av opplysninger

 SFTP-protokoll for overføring av filer

 Ønsker du store uttrekk og faste overføringer, ønsker vi at du bruker SFTP-protokoll for overføringer.

 For å kunne sette opp dette riktig må du sende oss

 • DNS-navn / IP til ekstern SFTP-server, for eksempel, sftp.kunde.no, IP 1.2.3.4
 • SFTP- kontodetaljer som:
  • «Brukernavn ekstern SFTP-server»
  • Passord sendes på SMS (nummer til kontaktperson SVV)

Overføring per e-post

Uttrekk opp til en viss størrelse kan vi sende som vedlegg i e-post. Hvis uttrekket inneholder personopplysninger, krypterer vi filen og sender passord på SMS. 

Direkte tilgang til Kjøretøyregisteret (online-tilgang) 

En direkte tilgang til Kjøretøyregisteret gjør det mulig å gjøre oppslag i nåtid i registeret. 

Disse opplysningene kan vi kun utlevere hvis det foreligger hjemmel i lov for den aktuelle virksomhet. 

For å få slik tilgang må du fylle ut søknadsskjemaet og sende det til Statens vegvesen for vurdering. Vi gjør oppmerksom på at tjenesten koster 4 kroner ekskl. MVA per oppslag. 

Enkeltuttrekk fra kjøretøyregisteret 

Det er mulig å søke om innsyn i diverse opplysninger i kjøretøyregisteret. Vi kan for eksempel tilby uttrekk av alle førstegangsregistrerte kjøretøy av et gitt merke eller kjøretøygruppe i en gitt periode. 

Eksempel på innhold: Kjennemerke, Førstegangsregisteret i Norge dato, Avgiftsgruppe navn, Avgiftsgruppe kode, Kjøretøymerke, Kjøretøymerke kode, Handelsbetegnelse, Understellsnummer. 

Det er også mulig å søke om uttrekk som inneholder eieropplysninger, for eksempel alle kjøretøy av et gitt merke i et gitt område.

Eksempel på innhold i et slikt uttrekk: Kjennemerke, Eier navn, Eier etternavn, Eier postnummer, Eier adresse, Eier poststed, Eier fødselsdato, Eier organisasjonsnummer, Kjøretøygruppe, Kjøretøymerke, Tid kjøretøy førstegangsregistrert, Tid kjøretøy førstegangsregistrert i Norge, Tid kjøretøy registrert på eierskap, Kjøretøy registreringsstatus, Avregistrert dato, Kjøretøy vraket dato, PKK/EU-kontrollfrist dato, PKK/EU-kontroll sist godkjent dato.

Rapporter for tekniske data

Statens vegvesen leverer en standardrapport for tekniske data for kjøretøy.

Det er følgende filtreringsmuligheter:

 • første gang registrert (år)
 • merke
 • modell
 • kjøretøygruppe
 • drivstoffkode (norsk kodeverk)
 • hybridkategori
 • sitteplasser totalt 

Avhengig av antall rader i rapporten vil den bli levert som Excel-fil (inntil ca. 1 mill. kjøretøy/rader) eller som dsv-fil med ¤ (sol) som skilletegn mellom verdier/kolonner. 

Statens vegvesen leverer også tekniske data til Data Norge (data.norge.no). Dette datasettet oppdateres ukentlig og inneholder de samme data som er i vår standardrapport, men uten kjennemerkeidentifisering.

 I tillegg har Data Norge separate hjelpetabeller for kodeverk:

 • merkekoder, 4-sifret kode for fabrikant
 • kjøretøygrupper, avgiftskoder for kjøretøygruppene, f.eks. 101 = personbil
 • drivstoffkoder, 2-sifret kode
 • fargekoder, 2-sifret kode
 • Euronorm, utslippsklassifisering for lette og tunge kjøretøy
 • belastningstabell, kode for minimum belastningsmerking for en aksels dekk- og felgkombinasjon
 • hastighetstabell, kode for minimum hastighetsmerking for en aksels dekk- og felgkombinasjon

 Rapporter for tekniske data med eier-/brukerinformasjon

Samme datainnhold som den rene tekniske rapporten, men med tillegg av navn og nåværende adresse for eier, medeier og leasingtaker (der dette finnes), samt fødselsdato eller organisasjonsnummer for disse.

 I tillegg er det følgende filtreringsmuligheter:

 • organisasjonsnummer
 • kommune
 • fylke