Statens vegvesen tilbyr to API-er for parkeringsregisteret.

Lese-API

Det kan benyttes for å hente ut informasjon om parkeringsområder og parkeringstilbydere som finnes i registeret.

Se dokumentasjonen for lese-APIet for å få en oversikt over de ulike endepunktene og beskrivelse av dataene.

Skrive-API

For parkeringstilbydere som ønsker å legge inn sine parkeringsområder ved hjelp av integrasjon via et API, kan parkeringsregisterets skrive-API benyttes. API-et krever autentisering, ta kontakt på  hvis du ønsker brukernavn og passord.

Les dokumentasjonen for skrive-APIet for å få en oversikt over de ulike endepunktene og beskrivelse av dataene.