For å få tilgang til DATEX-informasjon må du først bestille tilgang. Deretter kan du ta i bruk publikasjonane våre.

Når du bestiller tilgang, registrerer vi deg som DATEX-brukar. Dette gjer det mogleg for oss å informere deg om oppgraderingar og andre grunnar til at noden kan vere nede. 

Last ned ei fil med eksempeldata

Du kan bruke fila med eksempeldata til å sjå strukturen til dataa innan dei ulike områda. Fila inneheld alle publikasjonane: vêrdata, webkamera, reisetider og vegmeldingar.

Lær meir om bruk av DATEX

Det er ei rekke funksjonar som kan vere nyttige å kjenne til når du jobbar med DATEX-publikasjonar.

Hent informasjon for førehandsdefinerte lokasjonar

Ved hjelp av ein lokasjonstabell kan du hente informasjon for førehandsdefinerte lokasjonar frå ein DATEX-publikasjon. Du finn lokasjonstabellen på sida om RDS-TMC.

Sjekk om ein publikasjon er endra

Du kan bruke headerlinja «If-Modified-Since» for å sjekke om ein publikasjon er endra sidan eit oppgitt tidspunkt.

Sjå UML-modellen

UML-modellen viser datarelasjonane i DATEX-modellen for den gitte spesifikasjonen.

Vis DATEX-data i kart utan å bruke DATEX-tenesta

Du finn utdjupande informasjon om bruk av DATEX hos datex2.eu.

Lurer du på noko?

Kontakt oss på e-post dersom du ønskjer meir informasjon.

Gå vidare

DATEX