Riksantikvaren sender fredningsforslag for fire nye kulturminner fra Statens vegvesen på høring, samt presiseringer for over 100 veier, bruer og bygg.

Fredningspresiseringer for alle fredete objekter 

– Vi har i samarbeid med Riksantikvaren utarbeidet fredningspresiseringer for alle fredete objekter i Vegvesenets landsverneplan for kulturminner. Arbeidet med presiseringene har vært omfattende og foregått over flere år, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Grethe Vikane.

– Gjennom presiseringene blir hvert objekt presentert grundigere enn i opprinnelig forskrift, med omfang, formål og begrunnelse for fredningen av hver lokalitet. Presiseringene klargjør for kulturminneforvaltningen og andre berørte hva som ligger i fredningen og vil medføre en mer effektiv saksbehandling og bedre ivaretakelse av kulturminnene, sier Grethe Vikane.

Samlet viser veifredningene et stort spenn i både variasjon og alder, og omfatter alt fra tunneler og smøregroper til hager. Statens vegvesens kulturminner formidler viktig veiplanleggingshistorie, vei- og brubyggingsteknikk samt sosialhistorie.

Fire nye objekter – tre av dem i Vestland

De fire nye fredningsforslagene er den Bergenske kongevegen i Galdane, Grjotland bru i Voss og Salhus ferjekai i Bergen, samt Jordanfoss trallebane i Pasvikdalen.

Salhus ferjekai i Bergen
Salhus ferjekai i Bergen foreslås fredet Foto: Siv Annie Henriksen

Kongevegen ble bygget på slutten av 1700-tallet, og etter en storstilt restaurering ble den også tildelt Europa Nostra Grand Prix Award i 2016 i klassen for bevaring.

Salhus ferjekai er fra 1954, og er tidstypisk med to betongtårn, en vinsj og en ferjelem med tredekke. Etter 30 års drift ble kaia nedlagt i 1985, og den inngår i dag som del av det kulturhistoriske miljøet på Salhus.

Grjotland bru er fra 1896. Den er samtidig den eldste bevarte skråstagbrua i Norge, og den var en tidlig forløper for bruene som senere ble bygget på 1970-tallet.

Jordanfoss trallebane i Sør-Varanger ble bygget for å transportere båter forbi stryket i elva. Den er den eneste gjenværende av trallebanene i Pasvik, og har høy samferdselshistorisk verdi.

Totalt omfatter denne høringen samtlige fylker, og fristen for å sende inn uttalelser til forslaget er 15. mars 2022.

Les mer på riksantikvaren.no/høringer