Artikkelen er over to år gammal, og innhaldet kan vere utdatert.

Vårt oppdrag med å vedlikeholde riksvegnettet i tolv kommuner i Nord-Rogaland, Ryfylke, Sunnhordland og Hardanger, vekket mange entreprenørers interesse.

Slik var konkurransen:

Tilbyder: Tilbudssum ekskl. mva:
Jostein Myge AS fra Avaldsnes 19.470.000,00
Landmark Maskin AS fra Bømlo 24.854.844,65
Vats Anlegg AS fra Vindafjord 26.214.512,54
Mesta AS 28.044.017,50
Stord Anlegg AS 28.900.370,25
BG Suldal AS       29.928.269,44
Vassbakk og Stol AS fra Karmøy 30.006.107,00
BMO Tunnelsikring AS fra Bergen 30.557.375,00

– Nå er kontrollregningene gjort, karensperioden er over, og kontrakten er tildelt Avaldsnes-firmaet Jostein Myge AS, sier byggeleder Einar Stange i Statens vegvesen.

Arbeidene skal starte så snart så mulig, og kontraktsperioden er ut året.

Dette rekkverket over en kulvert på E134 Avaldsnes skal skiftes.
Dette rekkverket over en kulvert på E134 Avaldsnes skal skiftes. Foto: Statens vegvesen

Dette skal vi gjøre

– I tunneler skal vi renske med spett, sprøyte betong og bolte, i tillegg til at vi skal legge fiber. Vi skal rydde vegetasjon, etablere gangfelt, oppgradere trafikkøyer og totalt åtte busslommer (her skal vi sette kantstein, og busskur kan bli skiftet ut). Vi skal skifte ut gamle gatelys og skilt, montere nye rekkverk, forbedre grøfter og montere nye vannkummer. Vi skal også utbedre gang- og sykkelveger og vegkanter, legger Stange til.

Det er store variasjoner i oppdragsmengden, noe som understreker kompleksiteten i drift og vedlikehold av vegnettet på riks- og europavegene.

For det å være vegeier handler ikke bare om å bygge nytt. Det handler også om å ta vare på det vi har, understreker Stange.

Dette er kontraktsområdet

I Rogaland går kontrakten gjennom kommunene Karmøy, Haugesund, Tysvær, Bokn, Vindafjord, Suldal og deler av Hjelmeland.

I Vestland er det Sveio, Stord, Fitjar, Etne og deler av Ullensvang som omfattes.

Vegene de skal arbeides på, er E134, E39 og riksveg 13.

Kontakperson: Einar Stange, e-post einar.stange@vegvesen.no, telefon 90569436

Aktuelt for fylke: Rogaland, Vestland