Statens vegvesen ber trafikantene være ekstra oppmerksomme på løsmasser i vegbanen som følge av øvingsaktiviteten under Cold Response.

Den militære aktiviteten på og langs vei, blant annet med beltegående kjøretøy, kan føre til at det legger seg jord, snø eller grus i vegbanen.

- Løsmasser i vegbanen skal fjernes fortløpende av de militære styrkene som øver. Vi ber likevel trafikantene, og særlig motorsyklister, være ekstra oppmerksomme på dette mens øvelsen pågår, sier Siv Kilskar i Statens vegvesen.

Overvåker vegene

Statens vegvesen følger nøye med på øvingsaktiviteten i tett samarbeid med Forsvaret, politiet og andre vegeiere. Vegvesenets entreprenører er ute på vegene og klare til å iverksette tiltak.

Siv Kilskar oppfordrer trafikantene til å melde fra dersom de oppdager løsmasser som ikke er fjernet. - Ring Vegtrafikksentralen på telefon 175 hvis du oppdager slike forhold, oppfordrer Kilskar.

Sjekk trafikkmeldinger og beregn ekstra tid

I Sørøst-Norge er riksveg 2 og fylkesvegnettet mellom Elverum og Flisa i Innlandet berørt av øvelsen. I Nord-Norge er E6 mellom Fossbakken og Setermoen, og fylkesvegnettet i Bardufoss, Sørreisa og Sjøvegan berørt av øvelsen.

- De aktuelle strekningene er skiltet og militært politi er til stede i områdene, sier Kilskar.

Generelt vil øvingsaktiviteten kunne føre til forsinkelser. Statens vegvesen anbefaler trafikantene å sjekke trafikkmeldinger og beregne litt ekstra kjøretid i øvingsområdene.

Les mer om trafikkinformasjon og trafikksikkerhet på vegvesen.no/cr22.

Bildet viser skilting av øvingsområdene.
Øvingsområdene er skiltet. Militært politi er tilstede i områdene. Foto: Forsvaret