Her finner du informasjon om hvilke veier som blir berørt og hvor du kan finne trafikkinformasjon fra Statens vegvesen.

Se hvilke veier som blir berørt

Sørøst-Norge

I Sørøst-Norge vil det være mest aktivitet rundt Rena, Elverum, Flisa, Sessvollmoen og Jørstadmoen. Under øvelsen vil fylkesveinettet øst for Glomma mellom Flisa og Rena bli særlig berørt.

Før og etter øvelsen vil det være militær kolonnetrafikk på disse veiene:

  • E6 mellom Fredrikstad og Hamar
  • Riksvei 3 mellom Hamar og Rena
  • Riksvei 2 mellom Kongsvinger og Elverum
  • Rilsvei 25 Elverum og Trysil

Midt-Norge

I Midt-Norge vil det i hovedsak være aktivitet på Fosen og i stjørdalsområdet før og etter øvelsen. Det vil ikke være aktivitet under selve øvelsen her.

Nord-Norge

I Nord-Norge vil aktiviteten i all hovedsak foregå mellom Nordkjosbotn og Narvik, både langs E6 og kysten. I tillegg vil det være aktivitet i Bodø og på Porsangermoen. Under øvelsen vil E6 og fylkesveinettet i Bardufoss og Sørreisa bli mest berørt.

Før og etter øvelsen vil det blant annet være militær kolonnetrafikk på disse veiene:

  • Riksvei 80 mellom Bodø og E6
  • E10 Bjørnefjell og Tjeldsundbrua
  • Fylkesveinettet mellom Bardufoss og Sørreisa

Finn trafikkinformasjon 

Øvelse Cold Response 2022