Her finner du informasjon om militær kolonnetrafikk og øvingsaktivitet på vei.

Militærpolitiet vil være tilstede i øvingsområdene. Illustrasjonsfoto: Forsvaret
Militærpolitiet vil være tilstede i øvingsområdene. Illustrasjonsfoto: Forsvaret

Militær kolonnetrafikk

I forbindelse med øvelsen vil det være militær kolonnetrafikk til og områdene Forsvaret skal øve i. Vi ber trafikantene være ekstra oppmerksomme.

En kolonne består av fire til tolv militære kjøretøy. Kolonnene vil være merket. Kjøretøy med bred last vil ha følgebil og ekstra merking. Trafikantene må ikke hindre eller forstyrre en militær kjøretøykolonne.

Militær kolonnetrafikk vil bli varslet av Statens vegvesen i forkant av at de avvikles, via Vegvesenets kanaler for trafikkinformasjon. 

Militær øvingsaktivitet på vei

I øvingsområdene vil det i perioder være militær aktivitet på og ved veien. Vi ber trafikantene være ekstra oppmerksomme i disse områdene.

De aktuelle strekningene vil være skiltet. Militærpolitiet vil være tilstede og blant annet informere sivile trafikanter som ferdes i områdene.

Militære kjøretøy er store, men ikke så lett å få øye på. Sikkerhetsavstanden til en stridsvogn er minst ti meter. Husk at blindsonen er stor og at tårnet på stridsvognen kan rotere selv om den står stille.

Som følge av aktiviteten under øvelsen kan det forekomme løsmasser og og søl i vegbanen. Dette skal fjernes fortløpende av styrkene som øver, men vi ber likevel trafikantene være ekstra oppmerksomme på dette. Statens vegvesen følger med på situasjonen på vegene, og sender ut entreprenør dersom det er behov for tiltak. Vi oppfordrer trafikantene som oppdager slike forhold om å melde fra til Vegtrafikksentralen på tlf. 175.

Generelt vil øvingsaktiviteten kunne medføre redusert framkommelighet. Vi anbefaler trafikantene å sjekke trafikkinformasjon fra Statens vegvesen og beregne litt ekstra kjøretid hvis de skal ferdes i disse områdene.

Øvelse Cold Response 2022