Statens vegvesen har ansvaret for drift og forvaltning av riksveiferjene. Private operatører driver sambandene i henhold til kontrakt med Statens vegvesen.

Følgende samband er i dag riksveiferjesamband:

 • Rv. 19 Horten–Moss, betjenes av Bastø Fosen
 • E39 Arsvågen–Mortavika, betjenes av Fjord1
 • Rv. 13 Hjelmeland–Nesvik–Ombo, betjenes av Norled
 • E39 Halhjem–Sandvikvåg, betjenes av Torghatten Nord
 • Rv. 5 Mannheller–Fodnes, betjenes av Norled
 • Rv. 13 Hella–Vangsnes–Dragsvik, betjenes av Norled
 • E39 Lavik–Oppedal, betjenes av Norled Norled
 • E39 Lote–Anda, betjenes av Fjord1
 • Rv. 651 Volda–Folkestad, betjenes av Norled
 • E39 Solevåg–Festøy, betjenes av Norled
 • E39 Molde–Vestnes, betjenes av Boreal
 • E39 Halsa–Kanestraum, betjenes av Fjord1
 • Rv. 827 Drag–Kjøpsvik, betjenes av Torghatten Nord
 • E6 Bognes–Skarberget, betjenes av Torghatten Nord
 • Rv. 80 Bodø–Værøy–Røst–Moskenes, betjenes av Torghatten Nord
 • Rv. 85 Bognes–Lødingen, betjenes av Torghatten Nord

De øvrige ca. 100 ferjesambandene i Norge er fylkesveisamband eller kommunale samband.

Oppdatering av takster

Takstene blir vanligvis oppdatert ved årsskiftet. 

Statens vegvesen forvalter Riksregulativet for ferjetakster og AutoPASS-regulativet for ferjetakster på vegne av Samferdselsdepartementet. 

Du finner mer informasjon om priser på ferjebilletter på autopassferje.no.

Last ned AutoPASS-regulativ for ferjetakster fra 1. januar 2022

Last ned Riksregulativet for ferjetakster fra 1. januar 2022

Sist oppdatert: