Du kan få varsel på SMS om stengt vei, rasfare, kolonnekjøring og arbeid langs veien på utvalgte veistrekninger.

Du vil få varsel på SMS i god tid før veien blir stengt, men enkelte ganger blir veien stengt på kort varsel.

For noen strekninger kan du få en enkelt statusmelding uten å abonnere også. For disse kan du sende «status» og strekning til for eksempel telefonnummer 2252.

Noen av tjenestene har en pris for hver mottatt melding. Dette er kostnaden teleoperatøren tar for å sende en SMS til deg som mottaker.

SMS-tjenester for utvalgte veistrekninger

 

E6 Dovrefjell: Vanskelige kjøreforhold, trafikkulykke, kolonnekjøring, kan bli stengt på kort varsel og åpen for fri ferdsel

Påmelding: «E6 Dovre» til 2252
Avmelding: «E6 Dovre STOPP» til 2252  
Pris: kr. 1 per mottatt melding

E8 Lavangsdalen: Korte stengninger i forbindelse med forebyggende skredkontroll

Påmelding: «LAVANGSDALEN» til 2252
Avmelding: «LAVANGSDALEN STOPP» til 2252
Pris: kr. 0

E16 Bagn: Stengt/åpen vei

Påmelding: «E16 BAGN» til 2252
Avmelding: «E16 BAGN STOPP» til 2252
Pris: kr. 0
Statusinformasjon: «E16 BAGN STATUS» til 2252
For informasjon om bruk av tjenesten, send «E16 BAGN HJELP» til 2252

E39 Rennfast (Byfjordtunnelen og Mastrafjordtunnelen): Stengt/åpen tunnel

Påmelding: «Rennfast» eller «Rennfast start» til 2252
Avmelding: «Rennfast stopp» til 2252
Pris: kr. 1 per mottatt melding
Statusinformasjon: «Rennfast status» til 2252
For informasjon om bruk av tjenesten, send «Rennfast hjelp» til 2252

Rv. 7 Hardangervidda: Vei- og trafikkavvikling vinterstid

Påmelding: «RV7START» til 2080
Avmelding: «RV7STOPP» til 2080
Pris: kr. 0

Fv. 63 Eidsdal – Geiranger: Stengt/skredvarsling

Påmelding: «GEIRANGER START» til 2252
Avmelding: «GEIRANGER STOPP» til 2252
Pris: kr. 0

Fv. 82 og fv. 7702 Andøya: Stengt/åpen vei

Påmelding: «ANDENES» til 2252
Avmelding: «ANDENES STOPP» til 2252
Pris: kr. 0 

Fv. 655 Norangsdalen: Stengt/skredvarsling

Påmelding: «Norangsdalen start» til 2252
Avmelding: «Norangsdalen stopp» til 2252
Pris: kr. 0

Fv. 5641 Hafslo – Veitastrond: Stengt/skredvarsling

Påmelding: «HAFSLO» til 2252
Avmelding: «HAFSLO STOPP» til 2252
Statusinformasjon: «STATUS HAFSLO» til 2253
Pris: kr. 0

Fv. 5720 Hjelle – Erdal: Stengt/skredvarsling

Påmelding: «HJELLE» til 2252
Avmelding: «HJELLE STOPP» til 2252
Statusinformasjon: «STATUS HJELLE» til 2253
Pris: kr. 0

Fv. 5722 Sunde – Flo: Stengt/skredvarsling

Påmelding: «SUNDE» til 2252
Avmelding: «SUNDE STOPP» til 2252
Statusinformasjon: «STATUS SUNDE» til 2253
Pris: kr. 0

Fv. 5723 Loen – Kjenndal: Stengt/skredvarsling

Påmelding: «LOEN» til 2252
Avmelding: «LOEN STOPP» til 2252
Statusinformasjon: «STATUS LOEN» til 2253
Pris: kr. 0

Fv. 5724 Olden – Briksdal: Stengt/skredvarsling

Påmelding: «OLDEN» til 2252
Avmelding: «OLDEN STOPP» til 2252
Statusinformasjon: «STATUS OLDEN» til 2253
Pris: kr. 0

Fv. 5744 Fossebakken – Navelsaker: Stengt/skredvarsling

Påmelding: «FOSSEBAKKEN» til 2252
Avmelding: «FOSSEBAKKEN STOPP» til 2252
Statusinformasjon: «STATUS FOSSEBAKKEN» til 2253
Pris: kr. 0

Fv. 5890 Dalsfjorden: Stengt/skredvarsling      

Påmelding: «DALSFJORDEN START» til 2252
Avmelding: «DALSFJORDEN STOPP» til 2252
Pris: kr. 0
Statusinformasjon: «DALSFJORDEN STATUS» til 2252

Fv. 5892 Leira – Viddal: Stengt/skredvarsling

Påmelding: «Viddal start» til 2252
Avmelding: «Viddal stopp» til 2252
Pris: kr. 0
Statusinformasjon: «Viddal status» til 2252

Fv. 5928 Fjørå – Tafjord: Stengt/skredvarsling

Påmelding: «Tafjord start» til 2252
Avmelding: «Tafjord stopp» til 2252
Pris: kr. 0
Statusinformasjon: «Tafjord status» til 2252

FV. 609 Askvoll - Førde

Påmelding "Askvoll start" til 2252
Avmelding "Askvoll stopp" til 2252
Pris: kr. 0
Statusinformasjon "Askvoll status 2253"

Fv. 6012 Øverås – Eikesdal: Stengt/skredvarsling

Påmelding: «Eikesdal start» til 2252
Avmelding: «Eikesdal stopp» til 2252
Pris: kr. 0
Statusinformasjon: «Eikesdal status» til 2252