Uoppmerksomhet utgjør en stor risiko i trafikken. I så mye som 1 av 3 dødsulykker har uoppmerksomhet vært en medvirkende faktor.

Følg med i trafikken – enten du kjører, sykler eller går, vi har ingen å miste. Hilsen Statens vegvesen, politiet, Trygg Trafikk og fylkeskommunene. Video: TRY.

I et eksternt samarbeid mellom sentrale trafikksikkerhetsaktører har politiet, Trygg Trafikk og fylkeskommunene bidratt i en felles kampanje i regi av Statens vegvesen. I den oppfordrer vi alle trafikanter til å være oppmerksomme​ – «Følg med i trafikken».

Andelen ulykker som skyldes uoppmerksomhet har økt over tid, og vil sannsynligvis fortsette å øke.

Mange former for uoppmerksomhet

Det er mange kilder til uoppmerksomhet i trafikken. Vi har uoppmerksomhet som følge av distraksjoner – altså aktiviteter som tar oppmerksomheten vår bort fra hovedoppgaven, og uoppmerksomhet som følge av rus og trøtthet.

Uoppmerksomhet gjelder ikke bare sjåfører, men også trafikanter som for eksempel går, sykler eller bruker elsparkesykkel.

Det er vanskelig å være oppmerksom på at du er uoppmerksom. Video: Los & Co.

Fire ulike former for distraksjoner

Det er fire ulike former for distraksjoner, og de opptrer gjerne i kombinasjon:

  • Visuell – det vi ser
  • Auditiv – det vi hører
  • Motorisk – det vi gjør
  • Kognitiv – det vi tenker

Mobilen er gjerne det første vi tenker på, men det er også mye annet som får hender, tanker og blikk til å vandre når vi sitter bak rattet.

Oppmerksomheten er ikke ubegrenset

Målet vårt er å få deg til å bruke all din oppmerksomhet på trafikken og kjøringen. For hvert eneste «skal bare» starter konkurransen om oppmerksomheten vår. Vi har bare én pott. Bilkjøringen, og de vi møter på veien, krever og fortjener vår hele og fulle oppmerksomhet.

De aller fleste har hørt om multitasking. Men nyere forskning har vist at det går ikke an. Hjernen er ikke oppbygd på den måten. Video: Los & Co.

Nullvisjon og Nasjonal transportplan

Nullvisjonen er visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken. Nasjonal transportplan er en plan om reduksjon av risikoatferd i trafikken.
Vi tar i bruk en rekke ulike virkemidler for å bevisstgjøre trafikantene og bidra til å endre vaner, holdninger og adferd i vårt arbeid mot null drepte og hardt skadde i trafikken.

Mange ulykker skjer på grunn av uoppmerksomhet. Video: Los & Co.
Sist oppdatert:

Kampanjer