Hvis du skal bruke liten elektrisk motorvogn, som en elsparkesykkel, på fortau eller gang- og sykkelvei, må den oppfylle flere tekniske krav.

Mange små elektriske kjøretøy blir i regelverket definert som elektriske motorvogner. Eksempler på disse er

  • elsparkesykler
  • store tohjulinger som Segway
  • mindre enhjulinger og ståbrett som Airwheel og ClassyWalk
  • elektriske skateboards

Hvordan et kjøretøy blir definert i trafikkreglene, har betydning for hvor du kan bruke det, og hvilke konsekvenser det får om du bryter reglene.

Ditt ansvar at kjøretøyet oppfyller kravene

Det er føreren av et kjøretøy som er ansvarlig for at det oppfyller de tekniske kravene.

Konsekvenser om kravene ikke er oppfylt

Oppfyller ikke kjøretøyet disse kravene, kan du ikke bruke det på fortau eller gang- og sykkelvei.

Hvis kjøretøyet ikke defineres som en liten elektrisk motorvogn ut fra de tekniske kravene, er det andre krav du må overholde for å bruke det. Det skal for eksempel være registrert og forsikret, føreren skal bruke motorsykkelhjelm og skal kun bruke kjøretøyet i veibanen. Bryter du disse kravene, kan du blant annet miste førerkortet eller få bot.

Tekniske krav

For at ditt elektriske kjøretøy skal regnes som en liten elektrisk motorvogn slik at du kan bruke det på fortau og på gang- og sykkelvei, må det

  • veie maksimalt 70 kg inkludert batteri
  • ikke være bredere enn 85 cm og ikke lengre enn 120 cm
  • være sperret for hastighet over 20 km/t

Det er bare kjøretøy med selvbalanserende teknologi som kan ha sete.

Sperret for hastighet over 20 km/t

Det er ikke fartsgrenser for bruk av små elektriske kjøretøy, men de må ha hastighetssperre. Det er produsenten som skal ha satt på en hastighetssperre som gjør at det ikke er mulig å oppnå høyere hastighet enn 20 kilometer i timen med motorkraft.

Kravet er ikke oppfylt hvis brukeren kan endre maks hastighet via en bryter, ulike moduser eller en app.

Krav til bremser

Kjøretøyet skal ha et system som gjør det mulig å stanse på en sikker, effektiv og hurtig måte. 

Krav til rød refleks bak

Det skal være rød refleks av godkjent type bak på kjøretøyet. Kravet gjelder likevel ikke for kjøretøy med en størrelse eller utforming som gjør at det ikke er mulig å montere refleksen på en hensiktsmessig måte. 

Krav til lys foran

Kjøretøyet skal ha lykt med gult eller hvitt lys foran. Det kan også ha en flerfunksjonslykt som kan gi blinkende eller fast hvitt lys foran. Denne kan du da bruke når du kjører i skumring eller mørke.

Lykten foran på kjøretøyet skal gi tilstrekkelig lys uten å virke blendende. Lyktene skal kunne ses tydelig på en avstand av 300 meter. En lykt som gir blinkende lys, skal blinke med minst 120 blink per minutt.

Bak skal du ha lykt med rødt eller rødt blinkende lys. Lyktene skal være festet til kjøretøyet. Alternativt kan lyktene være festet på føreren, men ikke på førerens hode.

Krav til ringeklokke

Du skal ha ringeklokke på kjøretøyet. Kravet gjelder likevel ikke for kjøretøy som har en størrelse eller utforming som gjør at det ikke er mulig å montere eller bruke ringeklokke på en hensiktsmessig måte.

Sist oppdatert:

Sikker på elsparkesykkel