Detaljregulering og prosjektering pågår. Reguleringsplan er forventet vedtatt høsten 2023. 

Brua på E6 over Badderelva ble våren 2022 sterkt skadet av flom og måtte stenges. For å opprettholde ferdselen langs E6 er det inntil videre etablert ei midlertidig bru over elva.

Brua ligger i hovedferdselsåra gjennom Troms og Finnmark, men er også svært viktig for lokalsamfunnet i bygda Badderen. Det er høyt prioritert å få bygget ei ny og permanent bru over elva. I prosjektet inngår også riving av eksisterende bru, samt etablering av midlertidig omkjøringsveg.

Behov for ny bru oppsto akutt og er derfor ikke omtalt i Nasjonal transportplan eller Gjennomføringsplan 2022–2027.

Bildet viser den midlertidige Badderen bru i Kvænangen over den skadede brua.
Skadet bru og midlertidig bruløsning på E6 i Badderen, oktober 2022. Foto: Thorstein Kjøs Johnsen

Veg:
E6
Fase:
Planfase
Kommunar:
Kvænangen
Fylke:
Troms og Finnmark
Finansiering:
Ikke avklart
Nasjonal transportplan:
Ikkje omtalt
Oppstart:
Januar 2023
Antatt opna:
Sommaren 2025

Badderen bru. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontaktar

Thorstein Kjøs Johnsen

Prosjekteringsleder
Telefon:
61 27 14 87
E-post:

Ingvild Nylund

Planleggingsleder
Telefon:
47 61 16 93
E-post:

Knut Hågensen

Prosjektleder
Telefon:
99 24 23 85
E-post:

Sist oppdatert: