Det gikk mindre enn to måneder før 1 million biler hadde passert bommene på ny E134 i Kongsberg.

Pr. utgangen av september 2020 er det registrert over 1,6 millioner bompasseringer på de tre bompunktene på Damåsen(2) og i Saggrenda.

Bare 2-3 prosent av bompasseringene skjer på sidevegen fv. 286. (Foto: Kjell Wold)

Dette er de tørre fakta for antall biler som har passert gjennom bommene så langt etter at ny E134 Damåsen—Saggrenda åpnet 3. juli og innkrevingen startet tre dager senere, mandag 6. juli klokken 10.00:

 

Juli  2020:           508.838 biler     ÅDT: 19.571

August -20:         581.687 biler     ÅDT: 18.764

September -20:   541.345 biler     ÅDT: 18.045

Som tabellen nedenfor forklarer fordeler bompasseringene seg med om lag 2/3 i bommene på Damåsen (E134 og fv. 286) og om lag 1/3 i Saggrenda.

Trafikktallene er høyere enn forventet på grunn av coronapandemien som har gitt større sommertrafikk i Norge enn normalt. Flere uker med busstreik kan også ha bidratt til økte trafikktall gjennom E134-bommene i Kongsberg

1/3 av bompasseringene på ny E134 i Kongsberg skjer i Saggrenda. (Foto: Kjell Wold)

Andelen bompasseringer i perioden juli-september 2020 fordelt på de tre bompunktene:

Måneder   E134 Damåsen   Fv. 286 Damåsen   E134 Saggrenda   Totalsum

jul                     61,3 %                    1,5 %                37,2 %               100,0 %

aug                   61,2 %                    4,4 %                34,5 %               100,0 %

sep                   65,1 %                    2,0 %                32,8 %               100,0 %

Totalsum           62,5 %                    2,7 %                34,8 %                100,0 %

 

 

 

Omlag 2/3 av bompasseringene på ny E134 gjennom Kongsberg skjer her på Damåsen. (Foto: Kjell Wold)
Aktuelt for fylke: Viken