Artikkelen er frå 2014, og innhaldet kan vere utdatert.

Tirsdag 30. september og onsdag 1. oktober arrangerer Statens vegvesen dialogmøte om framtidige transportløsninger for Lofoten

Representanter for kommuner og andre offentlige myndigheter, næringsliv og andre brukergrupper er invitert til å komme med innspill om framtidige behov og til å tegne nye kart for Lofoten og naboregionene.

Ledd i utredning 

Møtet foregår i Svolvær og er et ledd i Statens vegvesens arbeid med konseptvalgutredningen (KVU) for E10 mellom Fiskebøl og Å. I tillegg til å vurdere dagens vegsystem, skal flyplass- og havnestruktur være en del av utredningen.

Det er Samferdselsdepartementet som har bestilt utredningen, som skal være ferdig våren 2015.

Stor deltakelse

Alle sju ordførerne fra Røst i vest til Hadsel i øst står på deltakerlista, i tillegg til fylkesråd for samferdsel, Tove Mette Bjørkmo. På næringslivssida er både fiskeri, transport, turisme og leverandører til oljeindustrien representert, mens Lofoten friluftsråd og Norges Handikapforbund er blant organisasjonene som er invitert til prosessen.

En stor del av ideverkstedet vil bestå av gruppearbeid, og i tillegg til å se på helhetlig på samferdsel i Lofoten, skal byutvikling vies plass. Betydningen av den nasjonale turistvegen gjennom Lofoten blir også et tema. Til å utfordre deltakerne er forfatter og lærer Lena Amalie Hamnes invitert til å snakke om sitt bilde av framtidas Lofoten.

 

Kontakt:

Prosjektleder Nils Petter Rusånes, tlf. 975 64 575

 

 

Aktuelt for fylke: Nordland