Artikkelen er frå 2015, og innhaldet kan vere utdatert.

I morgen, onsdag 2. september presenterer Statens vegvesen sine anbefalinger for framtidas vegløsninger i Lofoten.

Konseptvalgutredningen (KVU) for E10 Fiskebøl-Å overleveres til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på Leknes klokka 12. Overleveringen skjer i tilknytning til samferdselskonferansen som arrangeres i regi av Vestvågøy næringsforum og Vågan næringsforening.

Strategisjef Unni M. Gifstad i Statens vegvesen Region nord vil presentere utredningen, mens prosjektleder Nils Petter Rusånes vil gå gjennom E10 strekning for strekning og utdype forslagene til løsninger og svare på spørsmål.

Konseptvalgutredningen vil være tilgjengelig på Statens vegvesens prosjektside vegvesen.no/lofoten etter at den er overrakt statsråden. Her finns det også mer bakgrunnsinformasjon og informasjon om konseptene som er utredet.

 

Aktuelt for fylke: Nordland