Artikkelen er frå 2015, og innhaldet kan vere utdatert.

Over 80 prosent av godset som fraktes langs veg til og fra Lofoten, kommer via Lofast.

Det går fram av beregninger Statens vegvesen har gjort i forbindelse med Konseptvalgutredningen (KVU) for Lofoten. Dataene bygger på fergestatistikk, havnestatistikk og tellepunkter på E10.

Lofast dominerer

Tallene viser at majoriteten av godset til og fra Lofoten fraktes fergefritt via E10. Statens vegvesens tellepunkt viser at gjennomsnittlig antall godsbiler på Lofast er 135 i vintermånedene og 117 i sommermånedene. Dette utgjør 80 prosent av alt gods.

14 prosent av godsbilene går via fergesambandet Melbu-Fiskebøl. Dette innebærer at totalt 94 prosent av alt gods følger østlig rute inn og ut fra Lofoten.

Gjennomsnittlig antall godsbiler på fergesambandet Bodø-Moskenes er 10 per døgn. Det betyr at 6 prosent av godstransporten følger vestlige ruta.

Statens vegvesen legger til grunn at gjennomsnittlig mengde per godsbil er 13 tonn. Fisketransport og utlandstransport er noe høyere. Samlet årlig godsmengde til og fra Lofoten til mellom 800.000 og 900.000 tonn.

Lite på sjø

I tillegg kommer sjøvegs godstransport. Denne utgjør imidlertid bare 8 prosent av den samlede godstransporten, dersom vi holder bulktransporten utenom.

Havnestatistikk viste en godsmengde på 264.000 tonn til havnene i Vestvågøy, Vågan og Moskenes. Av dette var nær 200.000 våtbulk og tørrbulk.

Aktuelt for fylke: Nordland