Artikkelen er over eitt år gammal, og innhaldet kan vere utdatert.

Samferdselsdepartementet har i tråd med forslag fra Statens vegvesen fastsatt kostnadsestimat på 3,8 milliarder kroner for E134 Dagslett-E18 i Lier og Asker kommune.

Departementet presiserer at kostnadsestimatet ikke betyr at de har tatt stilling til trasevalget. Det skal utarbeides kommunedelplan for strekningen E134 Dagslett-E18 med fire vurderte løsninger, Jensvoll, Vitbank, Huseby og Viker.

Kostnadsestimatet skal sikre god kostnadsstyring i tidlig planfase. Dersom det tas beslutninger eller oppstår forhold som påvirker prognosene for hva prosjektet vil koste skal Samferdselsdepartementet informeres.

Her er lenke til Pressemeldingen fra departementet:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/e134-dagslette18-samferdselsdepartementet-fastsetter-mal-for-kostnadsstyring/id2724218/

Og her er brevet fra Samferdselsdepartementet til Statens vegvesen:

https://www.regjeringen.no/contentassets/08dcb005f55a4c2d8547d59d9d4d8fa4/kvu-estimat---kommunedelplan-for-e134-dagslett--linnes.pdf

 

Aktuelt for fylke: Viken