Artikkelen er frå 2018, og innhaldet kan vere utdatert.

Historia til Mælefjell er over ein milliard år. Visste du at utfordringane inne i fjellet skuldast kva som skjedde for fleire hundre millionar år sidan?

3. mai 2017 blei det siste slaga kjempa inne i fjellet.

Mælefjell gav opp.  Sidan den dagen har det vore ope mellom Gvammen og Århus, mellom Hjartdal og Seljord.Kampen var til tider tøff, gong på gong freista fjellet å stå tagalt imot.  Mælefjell har si eiga historie, last ned artikkelen Kampen mot fortida  under biletet.

Stuff i Mælefjell 2015
Menneska er små inn i fjellet, likevel store nok til å vinne kampen mot naturkreftene. Foto: Tor Arvid A. Gundersen
Aktuelt for fylke: Vestfold og Telemark